Privaatsuspoliitika

Palun lugege läbi meie Privaatsuspoliitika, mille oleme koostanud järgides Kliendi privaatsete andmete (isikuandmete) kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. See kehtib iga kord, kui avate veebilehe www.ineco.ee (meie veebileht), sõltumata sellest, kas ostate tooteid või mitte. Samuti, kui olete registreerinud meie veebilehe kliendina või tellinud meie uudiskirjad. Privaatsuspoliitika on mõeldud aitamaks Teil mõista, milliseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme. Samuti saate kontrollida andmete kasutamist. Palun lugege ka meie Kasutajatingimusi ja muud veebilehel avaldatud eeskirju.

ÖKOVÄRV OÜ ÄRITEGEVUSE EESMÄRK JA TOIMIMISVIIS

ÖKOVÄRV OÜ (edaspidi IN ECO) tegutseb Eesti käsitöö looduslike siseviimistlusvärvide rahvusvahelise veebipoena IN ECO kaubamärgi all.

IN ECO tegeleb kõikide online-müügi aspektidega, sealhulgas toodete pildistamisega, toodete ladustamisega, kliendikommunikatsiooniga ja pakendamise ning toodete kliendile edastamisega logistikapartnerite kaudu.

Eelnevalt nimetatud teenuse osutamine nõuab Klientide selliste isiklike kontaktandmete töötlemist, nagu nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Teave on vajalik muu hulgas näiteks tellitud kauba saatmiseks Kliendile või uute toodete müüki tulekust teavitamiseks.

 

INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME

IN ECO kogub isikuandmeid Kliendi identifitseerimiseks ja Kliendiga suhtlemiseks. IN ECO on andmete vastutav töötleja. Isikuandmete kogumine võib toimuda Kliendi nõusolekul järgmistel viisidel:

andes ise oma isiklikke andmeid meie veebipoes;

kasutades küpsiseid või informatsiooni, mis on täpsustatud Kasutaja kontol;

ostes meie veebipoest tooteid (tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid);

kasutades meie teisi teenuseid;

Samuti kogume andmeid, mis ei ole seotud konkreetse isikuga (andmed kasutajate vanuse, soo ja asukoha kohta). Lisaks võime koguda teavet meie veebilehe klientide tegevuse kohta;

Kliendid saavad vaadata, muuta ja lisada oma isiklikke andmeid lehel „Minu konto”. Kui soovite muuta veebilehele sisselogimiseks kasutatavat e-posti aadressi, saab seda teha „Minu konto“ seadetes.

 

KUIDAS ME KASUTAME KOGUTUD ANDMEID

Eelkõige töötleme andmeid veebilehel pakutavate teenuste täitmiseks:

IN ECO erinevate tellimuste (näiteks uudiskirjade tellimisel) täitmiseks ja veebilehel registreerimiseks;

tellimuste täitmiseks ja sellega seotud muudeks tegevusteks;

maksete haldamiseks, sealhulgas pettusevastaseks kontrolliks krediidi/deebetkaardiga maksmise korral;

Teie päringute ja taotluste haldamiseks, muu hulgas tehnilist- ja kaubanduslikku laadi taotluste ja päringute haldamiseks, teabe andmiseks seoses Teie tellimustega ning muudele võimalike taotlustele ja päringutele vastamiseks;

Teie nõusolekul turunduslikel eesmärkidel edastatavate kommertsteadaannete saatmiseks erinevate kanalite kaudu;

kui võtate ühendust meie kontaktisikuga;

Teie nõusolekul töödeldakse Teie isikuandmeid veebilehe lehitsemise kogemuse parendamiseks, muu hulgas kommertslikel eesmärkidel.

Kogutud isikuandmeid kasutades saame oma Kliente teavitada meie veebilehel toimuvatest kampaaniatest ja toodetega seotud teadaannetest. Need kliendid, kes ei soovi meie uudiskirja saada, võivad meililoendist igal ajal loobuda.

Andmed kogutakse ja neid kasutatakse selleks, et saada teavet toodete, teenuste ja veebilehe populaarsuse kohta. Selliseid koondandmeid kasutatakse ilma konkreetse isiku viiteta;

Teie isikuandmeid töödeldakse peamiselt elektrooniliste ja telemaatiliste vahendite abil IN ECO ja teiste osapoolte poolt, kes täidavad ülesandeid, mis on olulised veebipoe toimimiseks, Klientide poolt teenuste kasutamseks ja toodete ostmiseks meie veebilehel.

Teie isikuandmed edastatakse kolmandatele pooltele, keda pole Privaatsuspoliitikas nimetatud, ainult Teie selgesõnalisel nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete edastamine on seaduse alusel kohustuslik või on vajalik seaduses ettenähtud eesmärkide saavutamiseks, mis juhul Teie nõusolekut andmete edastamiseks ei küsita. Sellistel juhtudel võib andmeid anda kolmandatele isikutele, kes töötlevad andmeid iseseisvalt ja ainult eespool nimetatud eesmärkidel;

Käesoleval hetkel võivad lisaks IN ECOle töödelda andmeid:

kättetoimetamisteenused pakkuvad isikud, kes töötlevad vajalikke andmeid meie veebilehelt ostetud toodete postitamiseks, kohale toimetamiseks ja tagastamiseks;

Stripe töötleb maksete teostamiseks vajalike isikuandmed;

Google Analytics IT-teenuse osutaja, meie klientide paremaks mõistmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Google Teie isikuandmeid kasutab, saate lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=et Võite ka Google Analytics’ist loobuda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

SINU ÕIGUSED

Võite isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat mõju. Oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tühistamiseks võtke palun ühendust aadressil info@ineco.ee;

Võite paluda meile varasemalt „Minu Kontol“ avaldatud või meie teenuste kaudu edastatud isikuandmete ülevaatamist, parandamist, kustutamist või muul viisil muutmist. Kui olete IN ECO kontole registreerunud, saate oma kasutaja seadeid ja profiili värskendada, logides sisse veebisaidile www.ineco.ee oma kasutajanime ja parooliga.

Kui soovid muuta või kustutada oma isiklikku teavet e-posti teel, tehke palun kindlaks, millist isiklikku teavet soovite muuta või kustutada, kas soovite, et Teie isiklikud andmed, mille olete meile andnud, on meie andmebaasis hoopis salastatud või milliseid muid piiranguid soovite andmete kasutamisel rakendada.

IN ECO säilitab Teie isiklikke andmeid senikaua, kuni Teie konto on aktiivne, selleks, et osutada Teile vastavaid teenuseid kui see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Samuti seni, kuni see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie kokkulepete jõustamiseks või seadusega lubatud ulatuses.

Andmete säilitusaja lõpus kustutab IN ECO Teie isikuandmed viisil, mis tagab, et neid ei saa rekonstrueerida ega lugeda.

Isikuandmete töötleja edastab isiku taotlusel isikule järgmise teabe:

isikuga seotud isikuandmed;

isikuandmete töötlemise eesmärgid;

isikuandmete kategooriad ja allikad;

kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud;

kolmandad isikud, kellele isikuandmed on edastatud;

isikuandmete töötleja nimi või tema esindaja ja isikuandmete töötleja aadress ja muud kontaktandmed.

Isikul on õigus saada oma isikuandmeid isikuandmete töötlejalt. Võimaluse korral antakse isikuandmeid isiku nõutud viisil;

Isikuandmete töötleja on kohustatud andma isikule teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul;

Isikul on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on andmesubjektil õigus nõuda:

isikuandmete töötlemise lõpetamist;

isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist;

kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud erinev vaidlustamismenetlus.

 

SEADMETE INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME

IN ECO veebileht kasutab küpsiseid, et muuta veebilehe kasutamine võimalikult kasutajasõbralikuks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad informatsiooni, mis edastatakse veebibrauserile kui veebilehte külastatakse. Küpsised salvestatakse automaatselt Teie arvutis. IN ECO ei saa viidata isikule, kes ei ole registreeritud kasutaja ja kes ei kasuta küpsiseid. Siiski, küpsised aitavad kujundada veebilehte kasutajasõbralikuks. Saate küpsised deaktiveerida, kasutades veebibrauseri seadeid; see võib aga viia veebilehe kasutamisel funktsionaalsete piiranguteni. Juba salvestatud küpsiseid saab oma veebibrauseri süsteemi seadetes igal ajal kustutada. Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.

„Logifailid” – meie veebileht jälgib veebilehel toimuvat tegevust ja kogub andmeid, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri tüübi, Interneti-teenuse pakkuja, viite- ja väljumislehtede ning kuupäeva/kellaaja andmeid.

Meie veebileht kasutab “veebilutikaid”, “silte” ja “piksleid”, mis on elektroonilised failid, mida kasutatakse teabe salvestamiseks veebilehe sirvimise kohta.

Meie veebileht kasutab „E-posti listi“, kui olete registreerinud e-posti nimekirja.

 

SOTSIAALSED LIIDESED

IN ECO veebipood kasutab sotsiaalseid liideseid järgmistelt teenusepakkujatelt:

Sotsiaalse võrgustiku Facebook lisandmoodulid, mida opereeritakse www.facebook.com lehel Facebook Inc. poolt (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA);

Digitaalsete fotode jagamise teenuse Instagram lisandmoodulid, mida opereeritakse lehel www.instagram.com Instagram, LLC poolt (1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA) (Instagram). Instagram on Facebooki tütarettevõte ja selle kasutustingimustes jätab endale õiguse jagada kõiki kasutajaandmeid Facebookiga.

Lisandmoodulid kujutavad endast liideste pakkujate sõltumatuid laiendusi. Seetõttu ei ole IN ECOl mõju liideste pakkujate poolt liideste kaudu kogutud andmete kasutamise ulatuse üle.

Kui olete IN ECO veebilehte külastades internetis sisse loginud mõne liidese pakkujaga, võivad need pakkujad veebilehe külastuse Sinu kasutajakonto külge määrata. Kui soovite seda määratlust ära hoida, peate enne IN ECO veebilehe külastamist kõikidest liidese pakkujatest välja logima. Lisateavet selle kohta, millises ulatuses ja mis teavet liidese pakkujad koguvat, leiate vastava teenusepakkuja privaatsuspoliitikast.

 

TURVALISUS

IN ECO kasutab kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid (administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi) kaitsmaks oma Klientide isikuandmeid. Ainult volitatud töötlejatel on ligipääs andmetöötlusele ja andmete muutmisele.

Kõiki Kliendi isikuandmeid, mis on saadud IN ECO veebilehelt ostmisel, peetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks. Isikuandmeid ja pangatehingute turvalisust tagab kaitstud andmeedastuskanal.

 

UUENDUSED

IN ECO võib aegajalt uuendada osaliselt või täielikult veebilehe Privaatsuspoliitikat. Seetõttu palume Klientidel aeg-ajalt kontrollida Privaatsuspoliitika uuendamise kuupäeva ja tutvuda vajadusel uuenenud Privaatsuspoliitikaga. IN ECO tegutseb eeldusel, et kõik Kliendid on tutvunud meie Privaatsuspoliitikaga enne meie veebilehel sirvimist ning on nõus Privaatsuspoliitika tingimustega.

 

KOHALDATAV ÕIGUS

Käesolev Privaatsuspoliitika põhineb Eesti isikuandmete kaitse seadusel, mis reguleerib isikuandmete töötlemist (seadus on kättesaadav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016010?leiaKehtiv) ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mis jõustus 25 mai 2018.

 

Viimati uuendatud 12 august 2021