Kasutustingimused

ÖKOVÄRV OÜ (edaspidi Müüja) müüb oma hallatavas internetiostukeskkonnas (edaspidi e-pood) Müüjale kuuluvate kaubamärkidega tähistatud tooteid (edaspidi Tooted).

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad e-poest ostjate (edaspidi Klient) ja Müüja vahel. Käesolevatele üldtingimustele reguleerivad e-poest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja andmed: ÖKOVÄRV OÜ (Reg. nr. 16199771), Väike-Patarei tn 11-2, Tallinn, Harjumaa 10415.

HINNAD

Kõik e-poes kajastatud hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Müüja võib kehtestada eritingimusi seoses toodete hindadega.

TOOTED

E-poes kajastatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega e-butiigi programmides.

Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub, ei ole Müüjal võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub Müüja töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 7 päeva jooksul.

E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

OSTU SOORITAMINE

Klient valib e-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa korvi”.

Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Vormista tellimus“. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”. Müüja võimaldab Kliendil tasuda üksnes tellimuse vormistamise lehel esiletoodud makseviiside kaudu.

Pärast Toote eest tasumist saadab Müüja Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

KOHALETOIMETAMINE

Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest.

Tellitud Toode peaks Kliendini jõudma ideaalses korras ja kinnises pakendis. Kui pakend on transpordil viga saanud, siis on Klient sellest kohustatud koheselt teavitama e-posti teel info@ineco.ee või helistades avalehel märgitud kontaktnumbril.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

TOOTE TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE

Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode tagastada.

Klient on kohustatud teavitama e-poodi Toote tagastamisest, saates vastavasisulise e-kirja e-posti aadressile: info@ineco.ee. E-kirjas tuleb muuhulgas märkida tagastatava tellimuse number ning rahatagastuse sooviavaldus.

Müüja tagastab Kliendile ostusumma 7 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest lattu. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

VASTUTUS

Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

ANDMETÖÖTLUS

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse postiteenust osutavale ettevõttele.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Isikuandmeid töötleb ÖKOVÄRV OÜ (Reg. nr. 16199771), Väike-Patarei tn 11-2, Tallinn, Harjumaa 10415.

KASUTAMISTINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, kui tehnilise vea tõttu oli e-poes kuvatud Toote hind ekslik.

MUUD TINGIMUSED

Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.